.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 27 June 2015

Wire antenna uninstallation.


Due to imminent move to Kalamata, I uninstalled the antenna I had for my radio activities in Athens.
I feel quite happy although a bit sad  at the same time!
I felt the same controversial feelings I had when I packed my staff leaving London UK and returning home..

Μιά κεραία της συμφοράς είχα και την κατέβασα κι αυτή. Πιστεύω ότι "θα πάρω το αίμα μου πίσω", από τις εγκαταστάσεις μου στην Καλαμάτα μετά την μετακόμιση!