.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 18 June 2015

TXtra - D-STAR and Icom RS-MS1A Android App (TRA003)In the latest of our TXtra features Bob McCreadie G0FGX discovers more about how D-STAR works and experiences the Icom RS-MS1A Android app with help and guidance from Icom's Don Turner G4TKR


Για όλους όσοι ενδιαφέρονται, η ICOM UK με την βοήθεια του Don Turner G4TKR παρουσιάζει την εφαρμογή RS-MS1A για Android. Μην αμελήσετε, να σπεύσετε!