.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 18 June 2015

Thunderbolt 'n' Lightning


I have added a new feature for my readers. At the left column, left clicking at the lightning image it will guide you to Bliztortung. A site were you can see real time lightning showers all over the World. By default it shows lightnings at the S.E. Europe but it is very easy to configure for your part of the World!
I think that we all should respect thunderbolts and lightnings other than afraid of them. An early indication of such activity is an important factor on health and safety of our station and others. 

Στην αριστερή στήλη , κάνοντας αριστερό κλικ στην εικόνα με την αστραπή θα οδηγηθείτε στο Bliztortung . Αυτό είναι ένα site στο οποίο μπορείτε να δείτε τις αστραπές σε πραγματικό χρόνο σε όλο τον κόσμο . Από προεπιλογή δείχνει αστραπές στην Ν.Α. Ευρώπη και στην χώρα μας αλλά είναι πολύ εύκολο να το ρυθμίσετε και να δείτε την όποια πλευρά του κόσμου !
Νομίζω ότι όλοι πρέπει να σέβονται τους κεραυνούς και αστραπές , παρά να τους φοβόμαστε . Μια πρώιμη ένδειξη μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την ασφάλεια του σταθμού μας και τους άλλους γύρω από αυτόν.