.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 26 June 2014

Diode Matching Unit! (αναδημοσίευση στο SPRAT)

Επαναδημοσίευση του άρθρου μου, στο SPRAT Summer 2014.

Τώρα, το πως οι Άγγλοι κατάλαβαν ότι το σχέδιο είναι εφαρμογή της γέφυρας Wheatstone με τις αντίστροφα πολωμένες διόδους στην θέση των αντιστάσεων και ο "ανώνυμος" σχολιαστής δεν εννοούσε να το καταλάβει, είναι κάτι που με ξεπερνά!
Αρκετά με την μιζέρια και τον ξερολισμό.