.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 3 August 2014

TX Factor - Episode 4

Είναι το 4ο επεισόδιο του Συντελεστή Εκπομπής(TX Factor), το οποίο μας πάει μια βόλτα μέχρι την πολύ γνωστή Ραδιοσυγκέντρωση, του Friedrichshafen.


Απολαύστε υπεύθυνα!