.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 6 August 2014

AM05GMB!
Συμπληρώνοντας χτες βράδυ την φόρμα, για να υποβάλω τις επαφές τις οποίες έκανα κατά την διάρκεια του IARU HF Championship, διαπίστωσα ότι στις 12/07 15:20 UTC έκανα επαφή με τον AM05GMB.
Ε, τι; 
Μόνο ο κύριος Κωνσταντίνος θα έχει το προτέρημα να επικοινωνεί με Βασιλικές Οικογένειες;!