.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 6 August 2014

Βίντεο της... σειράς!


Ένα ακόμα βίντεο της σειράς TX Factor, TXtra - FLEX-6300 Review.
Παρουσίαση ενός σοβαρού, αν και αναφέρεται ως "εισαγωγικού",  Π/Δ κόστους χιλίων εξακοσίων ενενήντα εννέα Λιρών Στερλίνων(1,699GBP).
Ευχαριστώ, δεν θα πάρω!
Θα αρκεστώ στην κατατοπιστική ενημέρωση!