.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 19 January 2012

SV8GKE, Μιχάλης το όνομα!

Μιχάλη, κάνουμε QRP ακόμα και στο μέγεθος των υπολογιστών!
Εκεί ρε, που να σκάσεις!
Άσε που αν μαζευτούμε όλα τα 2βατα και τα 5βατα μαζί, μπορεί και να σε παρεμβάλουμε!!!


Χα! Χα! Χα!