.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 5 April 2014

20W AMPLIFIERΕνώ τελείωσε ο χειμώνας κι εγώ, ενώ δεν ασχολήθηκα στα σοβαρά με το winter project, αγόρασα την πλακέτα ενός qrp ενισχυτή από τον Άγγλο συνάδελφο M0RZF, μέσω e-bay. Αυτό θα είναι το... summer project!
(eBay item number:251483994179)