.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 5 June 2015

Things NOT TO DO working on a linamp!


In this video at 01:50 you can watch an example of dangerous practise working your linear amplifier.
You should NEVER-NEVER-NEVER operate a rig or a Linear Amplifier with the lid off at the presence of High Voltage. Let alone working on it, with both hands. Use your hands only  to tune via properly insulated knobs. For minor adjustments or measurements, use only one hand keeping the other in your pocket. 
Should you need to use both of the hands for any other matter, SWITCH OFF, wait for the bleed resistors  to drain the voltage stored into the elec caps and only then do the necessary work and adjustments. It doesn't matter if you are a radio-amateur or a radio-pirate, experienced or not. High Voltage is extremely dangerous and death lurks.  
Take care!


Δεν είναι επί προσωπικού, παρά το δείχνω σαν παράδειγμα προς αποφυγή.
ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ δεν χρησιμοποιούμε και τα ΔΥΟ χέρια για να κάνουμε μια διόρθωση στον ενισχυτή, παρουσία Υψηλής Τάσης. Θεωρώ δεδομένο ότι μία κατασκευή Μεσαίων δεν θα έχει ποτέ το σωστό κουτί, πολλώ δε μάλλον καπάκι hi! hi! Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να προκαλούμε την τύχη μας. Κλείνουμε το μηχάνημα, αφήνουμε τους ηλεκτρολυτικούς να ξεφορτίσουν και μετά με επιφύλαξη κάνουμε δουλειά μας.
Πολλά παιδιά έχουν πάει στράφι κι άδικα από μιά απροσεξία της στιγμής.
Να προσέχετε!