.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 7 February 2011

SWR ή Συντελεστής Παραμενόντων Κυμάτων!

SWR, Standing Wave Ratio!


Ένα λιθαράκι γνώσης (ελπίζω), στην κατανόηση των "Στασίμων Κυμάτων"!
Ελεύθερο, όπως πάντα, για "κατέβασμα"!