.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 30 March 2011

Ραδιο-ξεπεσμός!


Αντιγράφω ένα τμήμα ενός σχολίου του G4ILO με αφορμή κάποια τεκταινόμενα εντός της RSGB.

...But I am thankful that the RSGB has not gone down the route taken by the ARRL in the US of turning ham radio into an emergency communications service and actively encouraging people to get ham radio licenses expressly to participate in "emcomm" activities...”
...Αλλά είμαι ευγνώμων γιατί η RSGB δεν έχει πάρει την κατηφόρα που έχει πάρει η ARRL στις ΗΠ μετατρέποντας τον ραδιοερασιτεχνισμό σε υπηρεσία εκτάκτων επικοινωνιών και ενθαρρύνοντας ενεργά τους πολίτες, τους προτρέπει να πάρουν ραδιοερασιτεχνικές άδειες για να μετέχουν, κυρίως, σε δράσεις εκτάκτων επικοινωνιών...

Κάτι μου θυμίζει...
Κάτι μου θυμίζει...!