.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 20 March 2011

TAIT-199 βαθμίδα εξόδου για τους 70MHz.Βαθμίδα εξόδου από TAIT-199.
Low Band VHF (66-88MHz) έτοιμη και προσυντονισμένη για τους 71.9875MHz!
Η ισχύς εξόδου είναι 25W αλλά το 2SD1019 στην τελική βαθμίδα έχει ονομαστική τάση εργασίας τα 28Volt και μπορεί να αποδώσει αισίως τα 80Watt.
Αν κάποιος κατασκευάζει ή έχει έτοιμο ένα τρανβέρτερ για τους 70MHz ή την μπάντα των 4m και του λείπει η βαθμίδα εξόδου, χαρίζεται, προσφέρεται ή διατίθεται δωρεάν.
Όποια από τις τρεις λύσεις τον εξυπηρετεί, αυτή θα πράξουμε!
Ίσως αργότερα να υπάρξουν πλακέτες μόνο, χωρίς την ψήκτρα.
Δεν μπορώ όμως να το υποσχεθώ κι εκτός αυτού, από μικροί μαθαίνουμε το “Το λίνεαρ ημών το απαραίτητον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τας πλακέτας υμών, ”!!!