.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 14 March 2011

EA1AQ/p S.O.T.A.(?)


Σήμερα 14/03/11 στις 13.55 UTC στους 14.285 MHz άκουσα τον EA1AQ/p με 30Watt από κάποια βουνοκορυφή(EA1/LU-016?). Κατάφερα και πήρα το όνομα Juan την ισχύ και το rubber stamp report 5-9.
Κάποιο καλόπαιδο θεώρησε σκόπιμο να σφυρά καθ' όλη την διάρκεια της επαφής.
Άχρηστος ο controler! Άχρηστος!!!
Ούτε για να σαλαγάει γίδια δεν κάνει, πόσο μάλλον για να μοιράζει άχυρο στα γαϊδούρια!