.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 7 March 2011

Wireless Electricity


Ασύρματος Ηλεκτρισμός (λέμε τώρα!)


Λείπει ο Μάρτης απ' την Σαρακοστή?

Λείπει το MIT από την τεχνολογία?

Είναι δυνατόν να λείπουν οι Έλληνες???!!!
front row: Peter Fisher (left) and Robert Moffatt; second row: Marin Soljacic; third row: Andre Kurs (left), John Joannopoulos and Aristeidis Karalis.
Photo / Aristeidis Karalis

από το Practical Wireless April 2011