.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 1 April 2014

RF Generation for Superhets


Κάντε κλικ στο σχέδιο!

Με δύο πλακέτες DDS των 5Ευρώ η κάθε μία και μιά εφαρμογή Arduino καταφέρνετε να έχετε ένα VFO το οποίο θα τρέχει σε προκαθορισμένο εύρος συχνοτήτων και μια BFO συχνότητα με όποιο offset σας εξυπηρετεί.
Πρακτική εφαρμογή σε π/δ είναι για παράδειγμα, VFO για την σειρά πομποδεκτών BitX ενώ ταυτόχρονα συχνότητα BFO με θετικό η αρνητικό offset μετατρέποντας έτσι τον π/δ σε multimode.
Πρακτική εφαρμογή σε παλαιούς στρατιωτικούς δέκτες ή μη, είναι παραγωγή θεμελιώδους και beat συχνότητος βάση προδιαγραφών του κατασκευαστή. Εκεί "πονάνε" οι παλαιοί δέκτες κι εκεί η επέμβαση είναι σωτήρια για την μακροημέρευσή των!
Ο συνάδελφος M0XPD κάνει μιά καταπληκτική δουλειά στο ιστολόγιό του και το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε στο πρόσφατο περιοδικό του G-QRP Club SPRAT.
Καλή μελέτη!