.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 14 February 2016

2016 Scientific Valentine's Day Cards


Each year, Evil Mad Scientist Labs releases a set of 'Download and Print' cards for Valentine’s Day. The 2016 cards are now available and are sure to bring you lifelong romance.
source

Επιστημονικά ερωτευμένες κάρτες ή αποδείξτε την αγάπη σας με μαθηματικούς/φυσικούς τύπους!!!