.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 21 February 2016

a NOT Acom "1011" linear amplifier!


It is the Chinese "clopy-paste" FU250 Linear Amplifier having a pair of FU250F tubes and producing an output of 800-900Watts.
More info at Sparky's blog.

Καλώς τον δεχτήκαμε τον ενισχυτή. Κινέζικος κλεψίτυπος της Acom, ελπίζω όχι "κινέζικος".
Διαβάστε περισσότερα στο μπλογκ του Σπάρκυ!