.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 24 February 2016

fugly Pipetenna!


You are pulling my leg, aren't you Heathkit?
I see no explanation other than making practical jokes on an antenna concept. It lacks of specks, it is fcuking ugly and most of all is VERY expensive. 174.95$ plus postage for a VHF/UHF base antenna resembles a toilet venting pipe! Thus the name Pipetenna!
The best comment I've read so far for your antenna is: 
"...Very Cool! And it even has a safety valve for over heating or excessive power. What will they think of next?..."
149.95$ plus postage for a TRF radio, 174.95$ plus postage for plumbing materials a.k.a. antenna, way you go Heathkit! NOT!


Ήμουν από τους πρώτους που εγγράφηκα στους υποστηρικτές της ιδέας της επανασύστασης της θρυλικής Heathkit. Υπό νέα διεύθυνση φυσικά.
Δύο προϊόντα έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής, το ένα ακριβότερο του άλλου. 
Ένας TRF δέκτης, μόνο Μεσαίων, μόνο AM μόνο 149.95$ συν έξοδα αποστολής, και τώρα μία κεραία V/U βάσεως που μοιάζει με σωλήνα υπερπίεσης καλοριφέρ και κοστίζει άκουσον-άκουσον 174.95 συν έξοδα αποστολής!
Το καλύτερο σχόλιο που διάβασα στο QRZ είναι το:
...Γουστάρω!Έχει ακόμα βαλβίδα ασφαλείας γα υπερθέρμανση ή υπερισχύ. Τι άλλο θα σκεφτούν οι μπαγάσες;...
Ακολουθήστε τα links και διαβάστε.
Εγώ, δεν θα πάρω!!!