.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 27 February 2016

Tx factor- Episode 10


It's out of this world - well, almost!

Mike Marsh returns to his old school in Ottery Saint Mary, Devon to learn how science lessons have changed since he was a lad.

Bob keeps his feet firmly on the ground at his native Cornwall to see why the letter 'K' has been making its presence felt. While he's there, he visits Goonhilly Earth Station to meet Arthur, the satellite dish that made history in the early 1960s and its modern-day equivalent.

Steve Venner G0TAN shows us the ins and outs of the Yeasu FT-991 all-band transceiver.

And the folks at TX Factor make a plea for help.
Ένα ακόμα επεισόδιο, το 10ο,  της σειράς Tx factor.
Παρουσίαση του καινούργιου Yaesu FT-991.
Καλή θέαση!