.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 27 February 2016

Another Wire splicing technique


My way!
As long as there aren't axial and opposite forces on the spliced wires, that's my way of doing things.
First I tin the wires,, then I wrap a couple of turns of fine wire to hold then together. Of course I haven't forgot to pass a piece of chock-block for the final act.

I solder the wires thus having good electrical connection and then I tight the chock-block on the soldered wires making a good mechanical connection.
So simple!

Ο δικός μου απλός τρόπος για να ενώνω ανοιχτή γραμμή ή καλώδια τα οποία δεν δέχονται τανύσματα.
Περνάω μια κλέμα προς μία πλευρά. Γανώνω τα σύρματα και μετά τα κρατάω στην θέση τους με ψιλό συρματάκι. Κάνω την κόλληση και σφίγγω από πάνω την κλέμα! 
Ηλεκτρική επαφή με την κόλληση, μηχανική με την κλέμα.
Απλά,καθημερινά πράγματα!

the box has an interesting background!