.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 13 February 2016

Si5351 shield.


I haven't start programming and load the sketch yet, but I've done an excellent job with the front panel and the miscellaneous!
I hope to do some soldering this weekend!
Up until the next step..73 &72

Μπορεί ο προγραμματισμός να μου πάρει άλλους 4 μήνες αλλά από πρόσοψη... σκίζει!
Να είστε τριγύρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις το ΣουΚου!