.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 13 December 2012

SARC BandSpread TROPHY


Χτες βράδυ είχαμε Ετήσια Γενική συνέλευση(AGM) στο κλαμπ Southgate Amateur Radio Club(SARC) όπου επανεξελέγην Μέλος της Επιτροπής.
Επίσης κέρδισα το SARC BandSpread TROPHY για τα περισσότερα υποβληθέντα τεχνικά άρθρα.
Η "κούπα" θα μείνει έναν χρόνο στο σπίτι και του χρόνου, στο επόμενο Annual General Meeting, θα δοθεί στον επόμενο νικητή.