.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 6 December 2012

Τυμπανίζοντας τον Κώδικα Μόρς!

Μετά την διαμόρφωση του CW τώρα και σε τυμπανισμό!
Ο Ιταλός τυμπανιστής Ανδρέας Βαδρούσης (Andrea Vadrucci aka VADRUM) δια-τυμπανίζει τον Κώδικα Μόρς.22 χρόνια χωρίς τον Παύλο:-(