.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 25 November 2012

MST-400


Ένας ακόμα πομποδέκτης προστέθηκε στους ήδη υπάρχοντες.
Πολύ εύκολος σαν σχεδίαση και σε σύγκριση με τον BitX20, αν και σε διαφορετικές συχνότητες, είναι αν όχι καλύτερος τουλάχιστος εύκολος στην κατασκευή και στις ρυθμίσεις.
Το κουτί είναι όλο πλαστικό και παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα θωρακήσεως και διαροής της συχνότητας του BFO.
Με την ισχύ εξόδου να είναι 4 περίπου βατ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ψύξης του IRF510 το οποίο ευρίσκεται εσωτερικά του κουτιού με μία μικρή ψύκτρα επάνω του.

Χτες το πρωί για παράδειγμα, μετά από μία δίωρη κουβεντούλα με τον 2E1xxx ήταν απλά χλιαρό!
Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και το key word που λένε.
Δεν έχει σημασία αν μιλούσα με έναν συνάδελφο από το μακρινό των 70 μιλίων Margate και όχι τους Αντίποδες.
Η πραγματική επαφή είναι αυτή που πραγματικά μετράει!

5-9... what's your call again?... again...