.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 22 March 2008

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

RF Γειώσεις από την SCG

Μερικές κεραίες, απλά δεν είναι πλήρεις χωρίς RF Γείωση. Αυτή η γείωση είναι διαφορετική και απέχει από τις άλλων ειδών γειώσεις. O έλεγχος του ρεύματος της κεραίας προϋποθέτει τον έλεγχο του ρεύματος γης. Όταν χρησιμοποιείτε ένα SCG Smartuner οι νόμοι που διέπουν την γείωση αλλάζουν διότι το SCG Smartuner μπορεί να αποδώσει την μέγιστη δυνατή ενέργεια στην κεραία αλλά, ο σχεδιασμός της κεραίας αυτής καθ’ αυτής είναι αυτό που θα μας ορίσει την συνολική απόδοση.

Το Smartuner μπορεί να μας παράσχει ικανοποιητικό ταίριασμα με ένα φτωχό RF σύστημα γης αλλά, η απόδοση της κεραίας θα είναι χαμηλή και η λειτουργία του σταθμού θα υπόκειται σε RF προβλήματα. Η αγωγιμότητα του εδάφους από μόνη της είναι ένας κακός αγωγός για την RF. Τα ράντιαλ μπορούν να βελτιώσουν την αγωγιμότητα του εδάφους και να παρέχουν μια αντιστάθμιση για το σημείο τροφοδοσίας της κεραίας, μειώνοντας έτσι την ανάδραση της RF ακτινοβολίας ( το γνωστό RFI).

Αυτές είναι μερικές γενικού ενδιαφέροντος πληροφορίες για την RF Γείωση που έχουν να κάνουν με το Smartuner.

Οι συμμετρικές κεραίες όπως, δίπολα και λούπες δεν χρειάζονται RF γη. Ασύμμετρες κεραίες όπως κάθετες, μαστίγια, μακριά σύρματα, τυχαίου μήκους και ανεστραμμένου L, θα πρέπει να έχουν αρκετή γη για να εκπέμψουν το μεγαλύτερο μέρος της RF το οποίο σε άλλη περίπτωση θα βρει τρόπο να επιστρέψει μέσα από απώλειες. Γι αυτό λοιπόν τον λόγο τοποθετείσθε όσο πιο πολύ γη έχετε χώρο για αυτή.

Εάν το σύστημα γείωσης είναι πιο ψηλά από το έδαφος, μπορείτε να φτιάξετε ένα πλέγμα γης από κοτετσόσυρμα ή οποίο άλλο πλεκτό αγώγιμο υλικό.

Ασύμμετρες κεραίες ψηλά στον αέρα , απαιτούν είτε ένα σύστημα με ράντιαλ είτε ένα πλέγμα γης το οποίο θα τοποθετηθεί από κάτω από την κεραία και θα συνδεθεί με την RF γη του Smartuner. Ένα πολύ καλό σημείο για να τοποθετήσετε το Smartuner είναι ακριβώς από κάτω από το πλέγμα γης.

Εντός του σπιτιού τα αντίβαρα γης μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από χαλιά κατά μήκος τοίχων ή και έξω από το παράθυρο. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όμως και να μονώσετε αυτά τα καλώδια λόγο του υψηλού δυναμικού στα άκρα τους.

Συνιστούμε ένα ελάχιστο έξη με οκτώ (6-8) ράντιαλς ( για κάθε μια μπάντα) αλλά η απόδοση θα αυξηθεί με περισσότερα. Θυμηθείτε να τα τοποθετήσετε συμμετρικά γύρο από την βάση της κεραίας για να αποφύγετε ακτινοβολία απ’ αυτά.

Μπορείτε να εξουδετερώσετε μερικώς τον θόρυβο από μολυσμένη γη ( βιομηχανικές περιοχές κλπ) με το να δημιουργήσετε την δική σας γη ακολουθώντας του ς παραπάνω οδηγούς.

Από το RADCOM Μάιος 05

Δια την αντιγραφή M/SV3AUW