.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 12 June 2016

Icom IC-7300 vs Yaesu FT-991 80m SSB Comparison


Listening to YAESU FT-991 is like listening to an AM radio with an excellent audio system and speaker.
ICOM IC-7300 sounds like a real SSB radio listening the Lower Side Band.
For that reason and only, I would choose YAESU FT-991!
(blind folded if I may ad!)

Ακούγοντας τους δύο π/δ, έτσι όπως τους παρουσιάζει ο Martin, θα αγόραζα τον YAESU! Δεν είμαι κοντέστερ για να προσπαθώ να πιάσω τις περισσότερες επαφές μέσα στην ώρα, ούτε θέλω να αγχώνομαι. Ο ήχος του FT-991 είναι τόσο μελωδικός που μπορώ να πώ ότι φτάνει κοντά σε αυτόν του TS-830s!