.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 31 July 2018

IC-706 FL-100 CW filter installation! So simple!


Remove the 5 screws that holds the top cover in place.Lift carefully the cover because the speaker cable is to sort to work with.There is only one space for filter and that is were you are going to install yours!
Lift and move aside the flex line, place the filter in position, push it downwards gently and that's it!


Reverse yous actions by screwing back the 5 screws and mind you, the short speaker cable.
Press the "LOCK" button and switch on the radio pressing the "POWER" button. 


It will take you to menu screen whereas you will select the 19th option and will choose the installed filter. The FL-100 in our case.

Switch off the radio and the switch it on again. Congrats! You've done it! 
Press the "NAR" button and you'll come down to 500Hz!


Enjoy!Εγκατάσταση το φίλτρου FL-100 στο IC-706. Είναι τόσο απλή!
Ξεβιδώνετε 5 βίδες. 3 στην ευθεία πίσω από το μεγάφωνο και 2 πισω και στα πλάγια όπως βλέπετε στις φωτογραφίες.
Ανασηκώνετε προσεκτικά το καπάκι με προσοχή για να μήν κοπή το καλώδιο του μεγαφώνου. Μετακινείτε ελαφρά την καλωδιολωρίδα και εισάγετε προσεκτικά το φίλτρο. Το πιέζετε μαλακά να κουμπώσει και... κλείνετε!
Αυτό ήταν!
Εισέρχεστε στο menu πιέζοντας ταυτόχρονα το LOCK και το POWER κι επιλέγετε την επιλογή 19 όπου ορίζετε ως φίλτρο αυτό που μόλις βάλατε. Σβύνετε, ανοίγετε και το φίλτρο είναι στην θέση NAR και σας περιμένει!
Ούτε κολλητήρι, ούτε πολύμετρα ούτε τίποτα παρά ένα απλό κατσαβίδι Philips. (το λένε και στραβο-κατσάβιδο!!!)
Καλή επιτυχία!