.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 24 December 2016

Merry Christmas Καλά Χριστούγεννα


I wish you all α Merry Christmas and a Blessed and Happy NEW YEAR!!!

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος!!!

Takis