.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Friday, 4 November 2016

Tx Factor 13


Bob gets to weigh up the latest offering of digital transceivers with Gary from ML&S.
We chat about the weather with two experts who always look on the bright side. Jim Bacon and Steve Nichols explain how we can work with the prevailing conditions to maximise our chances of good DX.
And Bob realises a boyhood dream by reliving the heady days of offshore radio on the UK’s high seas.


Ακούστε για τους νέους Ψηφιακούς Π/Δ από τον Garry της ML&S.
Ακούστε επίσης και μάθετε από δύο ειδικούς για το τι μπορείτε DXικά τώρα που η Διάδοση πέφτει.
Μαντεύει κάποιος το μοτορσιπάκι της φωτογραφίας; Ε;!