.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 7 November 2016

RS-HFIQ 5W Software Defined Radio (SDR) Tranceiver


While there are a fair amount of SDRs in the $200-300 price range, there are few that are actually transceivers.  I'm also impressed with the level of filtering on both the RX and TX stages and the fact that the baseband and digital section have separate and isolated grounds. The RS-HFIQ could potentially have a low noise floor and a decent front end.
The SWLing Post.

Product Summary

Not just another SDR - The RS-HFIQ offers real RF performance for serious communications. Covering the 80-10M Amatuer Radio bands with excellent RX performance and 5 watts of TX power, using open-source SDR software for CW, SSB, AM, FM and digital modes, the RS-HFIQ sets a new standard for shortwave SDR communications.
RS-HFIQ 5W

Με κόστος λίγο πιό πάνω από έναν SDR Δέκτη, μιά νέ εταιρία κυκλοφορεί αυτόν τον ΠόμποΔέκτη! Με την αξιοπρεπή ισχύ των 5W στην έξοδο και με τα χαρακτηριστικά του, τουλάχιστον στο χαρτί, να είναι πάρα πολύ καλά, είναι μία συμφαίρουσα αγορά. Καλύπτει όλα τα Modes και φυσικά είναι p'n'p στα Ψηφιακά! Τι SDR θα ήταν άλωστε αν δεν τα υποστήριζε;!
Κάνετε υπομονή κι όλο και κάποιος θα τα αγοράσει. Τότε θα μάθουμε κι εμείς πόσο καλό είναι στον "αέρα".