.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 9 November 2016

Battery Type Comparison || Lead Acid VS NiMH VS Li-Ion VS LiPo


quote:
...In this VS episode I will compare the gravimetric and volumetric energy density and the price of lead acid, NiMH, Li-Ion and LiPo batteries with one another. I will also talk about how dangerous each battery type can be and what kind of battery you should get for your next project...


Σύγκριση μπαταριών ως προς τον όγκο, προς το κόστος, προς την απόδοση, προς την επικινδυνότητα. Τον καλύτερο τύπο μπαταρίας με τα υπέρ και τα κατά, θα τον δείτε στο βίντεο!