.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 2 November 2016

Dysfunctional Antenna!A vertical antenna having problem to stay erect!
Low Tx libido with too low propagation and you can see the result!

Της έπεσε της κάθετης!
Λίγος ο Πόθος, χαμηλή κι η Διάδοση, λίγο θέλει να συμβεί η ζημιά?!