.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 7 June 2016

TX Factor - Episode 11


In this special edition, we follow the progress of a Devon School in their attempt to be one of the ten lucky UK schools to link up with Tim Peake aboard the International Space Station.

We go behind the scenes with the ARISS team to meet the members and see the technology that helped to make the UK schools' link-ups such a great success.
https://youtu.be/hpUDArlvVuM


Αμιγώς ραδιοερασιτεχνικές πρακτικές από Αγγλικό Σχολείο για την επαφή του με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ας παραδειγματιζόμαστε!