.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 31 May 2016

Home-brewing Mixer IC's. CA3028A


In the quest of the ultimate home-brew project I follow the idea and the schematic of fellow K.P.S. Kang to made myself an equivalent of a factory made Mixer IC!
I should have used 1/8W resistors other than the 1/4W I used in an effort to keep the foot print to a minimum. Never the less, there are no short circuits and the proof of working is to build a radio around it!
Thank you very much OM for the excellent idea!


Δεν υπάρχει έλλειψη σε Ολοκληρωμένα, ακόμα, αλλά καλό είναι, των φρονίμων τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα! Βασισμένος στην ιδέα και το σχέδιο του K.P.S. Kang έφτιαξα την αντιστοιχία του CA3028A με διακριτά εξαρτήματα.
Το πόσο καλά δουλεύει θα το ανακαλύψω σύντομα όταν θα το εντάξω στον υπό κατασκευή QRP π/δ!