.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 30 January 2016

V.O.G. voice of Greece 9420KHz appr.

Shortwave Radio Recordings: Voice of Greece

The Voice of Greece is an unpredictable broadcaster these days. VOG is not on the air as much as in the past and doesn’t seem to follow a broadcast schedule. I only hear them perhaps once or twice per week now.
But I’m not complaining–after all, this is a shortwave broadcaster that basically came back from the dead.
I love VOG’s music programs and last night their Alvis transmitter was fired up and relaying some wonderful tunes.
The following recording was made on January 30, 2016 starting at 0145 UTC on 9420 kHz. I made this recording with the TitanSDR Pro receiver connected to a large skyloop antenna. Click here to download the MP3, or simply listen via the embedded player below:
Αφιέρωμα στην Φωνή της Ελλάδος από τους φίλους μας!
Αν ήταν και πιό τακτική στα ραντεβού της, τι καλά που θα 'τανε! Άλλες φορές εκπέμπει στο 9420KHz, άλλες κάπου εκεί... τριγύρω!!! Από τραγούδια όμως και ειδικά το αφιέρωμα(?) στον Ζαμπέτα, έσκιζε!