.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Tuesday, 29 December 2015

Baofeng UV-5R VHF-UHF transceiver


Το χάσαμε το κορμί πατριώτη!!!
Γράφει ο καλός συνάδελφος Roger G3XBM στο ιστολόγιό του:
...Oh the price just gets daft!
How can they make them and ship them for 12 quid never mind make a profit?
Baofeng UV-5R Black!
Hang on!
Its just got dafter!
Dual band for what £9.99!!!!
Baofeng UV-5R

 Όσοι πωλούν τους γνωστούς "σχεδόν αμεταχείριστους μπάφους" 40 και 50 Ευρώ, θα δεχτούν Πρωτοχρονιάτικη ψυχρολουσία!
Με 12 Βρετανικές Λίρες ήτοι 16.27 Ευρώ, το κομψό Μαύρο μοντέλο ή 9.99 Βρετανικές Λίρες και 13.54 Ευρό το απλό, πιστεύω ότι θα γίνει, "δωσ' μου κι εμένα μπάρμπα"!