.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Thursday, 10 December 2015

2015 Shelby Hamfest


Μία ραδιοερασιτεχνική συνάντηση, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
Με τα σωστά ραδιοερασιτεχνικά αντικείμενα.
Χωρίς κομπιούτερ, ηχητικά και λοιπά σκουπίδια.

Περισσότερα καλούδια, θα δείτε κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο!

2015 Shelby Hamfest