.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 29 November 2015

an Award!!! (I will not buy!)
This is an Award that I will not buy.
That's a lot of money for a printed sheet of paper other wise I could receive it as .pdf and print it my self!


Αυτό είναι ένα βραβείο το οποίο δεν πρόκειται ν' αγοράσω.
Είναι πολλά τα χρήματα για ένα τυπωμένο χαρτί το οποίο θα μπορούσα να τυπώσω εγώ, και να καδράρω ίσως, με λιγότερα από 4Ευρώ!