.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 21 November 2015

Russian YETI expedition award!

The Yeti (/ˈjɛti/)[3] or Abominable Snowman (Nepali: हिममानव himamānav, lit. "mountain man") is an ape-like cryptid taller than an average human that is said to inhabit the Himalayan region of NepalBhutan and Tibet.[4] The names Yeti and Meh-Teh are commonly used by the people indigenous to the region, and are part of their history and mythology. Stories of the Yeti first emerged as a facet of Western popular culture in the 19th century.


It comes also as Russian award!


Υπάρχει και σε βραβείο!