.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 14 November 2015

Active antenna preamplifier


What you see, is what I made!
to be contiued...


Κατασκεύασα αυτόν τον προενισχυτή κεραίας για να βελτιώσω την λήψη στα 80-160m.
Έχει κι άλλο. Δεν τελείωσα...