.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 22 November 2015

G3LDO SK

Ο G3LDO Peter Dodd έγραφε για 13 συναπτά έτη για κεραίες στο RadCom. Ατυχώς έγινε κι αυτός SK.