.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 21 September 2015

yee-haw!

Οι ανοικτές γραμμές και τα δοκάρια, γίνανε μαλιά-κουβάρια!
(ραδιοερασιτεχνικό ρητό)