.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Monday, 21 September 2015

Soldering a PL-259 connector

This is neither the right way nor the appropriate method to solder a coaxial cable braid, onto a PL-259 connector.

Περισσοτερο λάθος δεν γίνεται!
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!