.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 22 July 2015

Realtime Band Conditions!


Disclaimer:
The purpose of this experimental website is to provide 24-7-365 actual ( REALTIME ) band condition information to CW QRPp, QRPe and CW / SSB Contesters interested in increasing their scores. It can also be of benefit to other Radio Amateurs to determine band condtions for Nets and casual QSO's. This information is NOT based on any software predictions or any kind of satellite based readings. It's is based on a new Ionospheric sounding method called "HF Ionospheric Interferometry" which operates very similarly to the PolSAR system used by NASA.
Realtime Band Contitions prediction program!
Ένα χρήσιμο, εκ πρώτης όψεως, πρόγραμμα προβλέψεως διαδόσεως. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αλλά η Ιταλία είναι πολύ κοντά μας όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και... Ιονοσφαιρικά!
Απ' όσο μπόρεσα να διασταυρώσω, οι προβλέψεις για την Ιταλία ανταποκρίνονται στο 90% και πάνω ως πρόβλεψη για την Ελλάδα.
Η ανάγνωση των στηλών είναι εύκολη! Όσο μεγαλύτερο το νούμερο τόσο καλύτερα είναι και τόσο καλύτερα θα γίνει η επαφή ακόμα και σε επίπεδο Πολύ Χαμηλής Ισχύος! από την άλλη πλευρά, όταν δείτε τον δείκτη στο κόκκινο και το 5 π.χ. σαν ένδειξη, κλείστε τα όλα και πηγαίνετε για τσίπουρα!