.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 27 May 2015

IARU HF Championship 2014


Last year I participated, for one more time, to IARU HF Championship. I managed 212 contacts, none at 80 nor at 160 metre, and a score of 49.268 points. That place me at the 13th position out of a total 61 participants in my category and 2142nd out of 5185 of total participants.


After 5 years of continuous participation at this contest, I know my personal limits. I think that improving my antenna/nas for the lower bands will place me easily into the top ten of hi-scorers!
Stay tuned and I will let you know of my efforts!