.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Saturday, 9 May 2015

Wire splicing technique!


...σύρμα που εκόπηκε στα δυό, και πως να σε ματίσω...
Νίκος Καββαδίας

Developed during the heydey of the telegraph, the Lineman’s splice is designed for connections that will be under tension. It is commonly claimed that, properly made, a Lineman’s splice is stronger than the wires of which it is composed. In any case, it is a time-proven method, and, coolest of all, one of NASA’s Required Workmanship Standards


Εύκολος, γρήγορος κι ασφαλέστατος τρόπος ματίσματος κομμένου σύρματος κεραίας κι όχι μόνο. Τον συνιστά η NASA ανεπιφύλακτα! Σταύρωμα του σύρματος και μετά τρεις το λιγότερο στροφές, η μία κολλητά με την άλλη. Κολλάμε με το κολλητήρι για Ηλεκτρική επαφή αφού, έχουμε εξασφαλίσει την Μηχανική αντοχή!
(τα συρματόσχοινα έχουν ειδικό τρόπο πλεξίματος της ματισιάς αλλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ως γνωστόν τα συρματόσχοινα ΔΕΝ
ενδεικνύονται ως αγωγοί ΗλεκτροΜαγνητικής Ακτινοβολίας, αφού παρουσιάζουν πολύ μεγάλη επιδερμική αντίσταση την RF!)