.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Sunday, 15 March 2015

Rock Mite-40 QRP kit


Spring is coming so I decided to rejuvenate my mood after a long idle winter, by building a rock-mite 40.
The kit bought from China (where else!) and it came the typical Chinese way. An envelope containing a plastic bag full of components. No manual, no instructions other than "you friend go my site. you read manual weld kit enjoy afterward"!


I promptly done that and "reading manual", I found a lot of mismatches between the schematic diagram and the components values in the component inventory.
For example R3 on the schematic has a value of 0(zero?!) Ohms whereas in the instruction leaflet has a value of 220Ohm.

Nevertheless I bite the bullet and I started the construction.

As usual I started with the smallest components ie the capacitors and I continued with the resistors, mounting almost all of them on vertical position.
I'll let you know the progress.