.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 18 March 2015

The saga continues!

Rock-Mite 40. The saga* continues!

0(zero) Ohms resistor? Well, it's look like the prefect conductor to me!

More components populated the rock-mite board up to the last two T1 and T2 toroid transformers.*saga. any piece of writing that tells of heroic events or deeds