.

Ο λόγος στασίμων 1:1 ενός κεραιοσυστήματος, δεν συνεπάγεται τον 1:1 λόγο μεταφοράς ισχύος, προς την κεραία!

Wednesday, 18 February 2015

TX Factor - Episode 7


The show investigates the issues of recruiting young people to the hobby and visits a veteran amateur who's an inspiration to us all! We discover what the IOTA programme has to celebrate and test an innovative 2 metre antenna which can be won in our next draw.